PARTICIPANTS

1. Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona. Catalunya

www.bolit.cat
info@bolit.cat

Bòlit és un equipament cultural creat el 2008 que té com a objectiu el desenvolupament de programes de recerca, producció i exposició de projectes artístics contemporanis amb una forta implicació amb el seu context. Centra la seva activitat en les exposicions tant d’artistes consolidats com d’artistes emergents i ens les activitats educatives, formatives i de pensament. Compta amb dos espais d’exposició: a la Rambla (Bòlit_LaRambla) i a la capella romànica de Sant Nicolau (Bòlit_StNicolau).


Bòlit a été créé en 2008. C’est un établissement culturel qui a pour objectif d’élaborer des programmes de recherche, de production et d’expositions de projets artistiques contemporains avec une forte implication dans son contexte. Il centre son activité sur les expositions d’artistes reconnus mais aussi d’artistes émergents et sur les activités éducatives, de formation et de developpement intellectuel. Il dispose de deux espaces d’exposition: la Rambla (Bòlit_LaRambla) et la chapelle romane de St Nicolau (Bòlit_StNicolau).

Espai de residència • Espace Bòlit Residència Girona Creativa
vés • allez

Suport complementari • Support complémentaire
vés • allez

 

2. Museu de l’Empordà de Figueres

www.museuemporda.org
infome@museuemporda.org

El Museu de l’Empordà conserva una de les col·leccions d’art més destacades de Catalunya. Creat l’any 1946, el museu ofereix al públic una lectura històrica de les seves col·leccions d’art històric que organitza exposicions temporals i activitats, amb una especial dedicació a l’experimentació i la reflexió de la creació artística contemporània. Disposa de dues sales d’exposicions temporals, un auditori-sala de projeccions i un centre de documentació-biblioteca especialitzada en art contemporani i història local.


Le musée de l’Empordà conserve une des collections d’art les plus remarquables de Catalogne. Créé en 1946, le musée offre au public une lecture historique de ses collections d’art. Il organise des expositions temporaires et des activités, tout en mettant l’accent sur l’expérimentation et la réflexion dans la création artistique contemporaine. Le musée dispose de deux salles d’exposition temporaires, un auditorium – salle de projection et un centre de documentation- bibliothèque spécialisé dans l’art contemporain et l’histoire locale.

Espai de residència • Lieu de résidence
vés • allez

Suport complementari • Support complémentaire
vés • allez

 

3. Centre d’Art Le Lait Laboratoire Artistique International du Tarn, Albi

www.centredartlelait.com
centredart@centredartlelait.com

El Centre d’art Le LAIT (Laboratoire Artistique International du Tarn, Albi), nascut el 1982, és un laboratori de recerca dedicat a la creació contemporània i a la seva difusió: producció d’obres inèdites, exposicions, films documentals, edicions, conferències, col·loquis, tallers, residències i medicació de diversa natura adreçada al públic i al territori. Acull tant creadors emergents com artistes de renom internacional. Intervé en diversos llocs del territori, però el seu principal espai d’exposició està situat a Albi, a Moulin Albigeois.


Le Centre d’art Le LAIT (Laboratoire Artistique International du Tarn, Albi), est né en 1982, c’est un laboratoire de recherche dédié à la création artistique contemporaine et à sa transmission: accompagnement de projets artistiques, production d’œuvres inédites, réalisations d’expositions, de films documentaires, d’éditions, de conférences, de résidences d’artistes, d’actions culturelles et de médiations… Il accueille des créateurs émergents et des artistes de renommée internationale. Il intervient dans divers lieux sur le territoire. Son lieu principal d’exposition est situé à Albi, aux Moulins Albigeois.

Espai de residència • Lieu de résidence
vés • allez

Suport complementari • Support complémentaire
vés • allez

 

4. La Panacée, Centre de Culture Contemporaine, Montpeller

www.lapanacee.org
info@lapanacee.org

La Panacée, Centre de Culture Contemporaine de Montpeller va obrir les seves portes el juny de 2013. Situat al centre de la ciutat, aquest espai impulsa la transdiciplinarietat a través d’exposicions i activitats en els camps de les arts visuals, les noves formes d’escriptura i les arts digitals. Plataforma creativa i experimental, La Panacée proposa a tots els públics experimentar una relació renovada amb l’art a través de dispositius creatius de mediació. La Panacée orienta, acompanya i produeix els artistes amb l’objectiu d’afavorir les noves pràctiques artístiques d’un món en transformació, especialment a través de les residències artístiques.


La Panacée, Centre de Culture Contemporaine de la Ville de Montpellier, a ouvert ses portes en juin 2013. Situé en centre-ville, ce centre favorise la transdisciplinarité, en présentant des expositions et des manifestations dans les trois champs des arts visuels, des nouvelles formes d’écriture et du numérique. Plateforme créatrice et expérimentale, la Panacée propose à tous les publics d’expérimenter une relation renouvelée à l’art à travers des dispositifs de médiation créatifs. La Panacée s’attache à repérer, accompagner, produire les artistes en favorisant les nouvelles pratiques artistiques d’un monde en mutation, notamment par le biais de résidences artistiques.

Espai de residència • Lieu de résidence
vés • allez

 

5. Addaya, Centre d’art contemporani, Alaró, Majorque

www.addaya-art.com
info@addaya-art.com

Addaya, Centre d’Art Contemporani (Alaró, Mallorca) és un equipament privat que es va inaugurar el 2004. Centra la seva activitat en la promoció i difusió de l’art contemporani, oferint exposicions tant d’artistes consolidats com d’artistes emergents. Fa èmfasi en les tendències més actuals. Organitza activitats com presentacions literàries, performances, dansa contemporània i actuacions musicals.


Addaya, Centre d’art contemporani (Alaró, Majorque) est un établissement privé qui a ouvert en 2004. Son activité se centre sur la promotion et la diffusion de l’art contemporain, et offre des expositions d’artistes émergents et reconnus. Addaya accorde une importance particulière à la photographie, à la vidéo création et aux dernières tendances en général.

Espai de residència • Lieu de résidence
vés • allez

Suport complementari • Support complémentaire
vés • allez