Arxiu de la categoria: notícies

Resolució /Resolución/Résolution/Final decision

CATALÀ

El jurat ha seleccionat les següents candidatures:

Guanyadors/es:

 1. Mireia Saladrigues

–        Le Lait: del 27 d’octubre al 12 de desembre de 2014

–        La Panacée: del 17 de febrer al 2 d’abril de 2015

 1. Raphaël Emine

–        Addaya: de l’1 de desembre de 2014 al 14 de gener de 2015

–        Museu de l’Empordà: del 15 de gener al 28 de febrer de 2015

 1. Jennis Li Chen Tien

–        Bòlit: del 29 de desembre de 2014 a l’11 de febrer de 2015

–        Le Lait: del 16 de febrer al 27 de març de 2015

 1. Edith Medina

–        Addaya: del 15 de gener al 28 de febrer de 2015

–        Museu de l’Empordà: de l’1 de març al 15 d’abril de 2015

 1. Javier Chozas

–        La Panacée: del 5 de gener al 16 de febrer de 2015

–        Bòlit: del 16 de febrer al 29 de març de 2015

Finalistes:

 1. Marla Jacarilla
 2. Li Li
 3. Stephanie Vivier
 4. Bernd Klug
 5. Xavi Lloses
 6. Laurent Pernel
 7. Alex Chevalier
 8. Sandra Nakamura
 9. Julie Vayssière

—————————————————————————————————————

ESPAÑOL

El jurado ha seleccionado las siguientes candidaturas:

Ganadores/as:

 1. Mireia Saladrigues

–        Le Lait: del 27 de octubre al 12 de diciembre de 2014

–        La Panacée: del 17 de febrero al 2 de abril de 2015

 1. Raphaël Emine

–        Addaya: del 1 de diciembre de 2014 al 14 de enero de 2015

–        Museu de l’Empordà: del 15 de enero al 28 de febrero de 2015

 1. Jennis Li Chen Tien

–        Bòlit: del 29 de diciembre de 2014 al 11 de febrero de 2015

–        Le Lait: del 16 de febrero al 27 de marzo de 2015

 1. Edith Medina

–        Addaya: del 15 de enero al 28 de febrero de 2015

–        Museu de l’Empordà: del 1 de marzo al 15 de abril de 2015

 1. Javier Chozas

–        La Panacée: del 5 de enero al 16 de febrero de 2015

–        Bòlit: del 16 de febrero al 29 de marzo de 2015

Finalistas:

 1. Marla Jacarilla
 2. Li Li
 3. Stephanie Vivier
 4. Bernd Klug
 5. Xavi Lloses
 6. Laurent Pernel
 7. Alex Chevalier
 8. Sandra Nakamura
 9. Julie Vayssière

———————————————————————————————————————–

FRANÇAIS

Le jury a décidé de retenir les suivantes candidatures:

Lauréats:

 1. Mireia Saladrigues

–        Le Lait: 27 Octobre au 12 Décembre, 2014

–        La Panacée: 17 Février au 2 Avril, 2015

 1. Raphaël Emine

–        Addaya: 1 Décembre 2014 au 14 Janvier 2015

–        Museu de l’Empordà: 15 Janvier au 28 Février 2015

 1. Jennis Li Chen Tien

–        Bòlit: le 29 Décembre 2014 au 11 Février 2015

–        Le Lait : 16 Février au 27 Mars 2015

 1. Edith Medina

–        Addaya: 15 Janvier au 28 Février 2015

–        Museu de l’Empordà : 1 Mars au 15 Avril 2015

 1. Javier Chozas

–        La Panacée: 5 Janvier au 16 Février 2015

–        Bòlit: 16 Février au 29 Mars 2015

Finalistes:

 1. Marla Jacarilla
 2. Li Li
 3. Stephanie Vivier
 4. Bernd Klug
 5. Xavi Lloses
 6. Laurent Pernel
 7. Alex Chevalier
 8. Sandra Nakamura
 9. Julie Vayssière

————————————————————————————————————————–

ENGLISH

The jury decided to choose the following applications:

Winners:

 1. Mireia Saladrigues

–        Le Lait: 27th October to 12th December, 2014

–        La Panacée: 17th February to 2nd April, 2015

 1. Raphaël Emine

–        Addaya: 1st December, 2014 al 14th January, 2015

–        Museu de l’Empordà: 15th January to 28th February, 2015

 1. Jennis Li Chen Tien

–        Bòlit: 29th December 2014 to 11th February, 2015

–        Le Lait: 16th February to 27th March, 2015

 1. Edith Medina

–        Addaya: 15th January to 28th February, 2015

–        Museu de l’Empordà: 1st March to 15th April, 2015

 1. Javier Chozas

–        La Panacée: 5th January to 16th February, 2015

–        Bòlit: 16th February to 29th March, 2015

Finalists:

 1. Marla Jacarilla
 2. Li Li
 3. Stephanie Vivier
 4. Bernd Klug
 5. Xavi Lloses
 6. Laurent Pernel
 7. Alex Chevalier
 8. Sandra Nakamura
 9. Julie Vayssière

 

 

 

 

 

 

Avís/Nouvelles/Notice/Aviso

CATALÀ
Avís ETAC! La resolució es farà pública el 8 d’octubre de 2014 al blog de l’ETAC, http://etac-eu.org/ També es notificarà la resolució als seleccionats per correu electrònic i per telèfon.

FRANÇAIS
ETAC nouvelles! Le résultat sera publié le 8 Octobre 2014 sur le blog de ETAC http://etac-eu.org/ Les personnes sélectionnées seront avisées de la décision par email et par téléphone.

ENGLISH
ETAC’s notice! The jury’s decision will be made public by 8 October 2014 on the ETAC blog: http://etac-eu.org/ Successful applicants will also be notified by email and phone.

ESPAÑOL
Aviso ETAC! La resolución se hará pública el 8 de octubre de 2014 en el bloc del ETAC http://etac-eu.org/ También se notificará la resolución a los seleccionados mediante correo electrónico y por teléfono.