Espai · Lieu
Centre d’art Le LAIT,
Laboratoire Artistique
International du Tarn.
Albi

Suport complementari

Els artistes tindran la possibilitat d’utilitzar l’equipament del centre (oficines, espais dedicats a presentacions i l’equipament corresponent) prèvia reserva i segons disponibilitat. També podran disposar de l’ajuda d’un tècnic del centre i de l’equip de mediació.


Support complémentaire

Les artistes auront la possibilité d’utiliser les équipements du Centre d’art (bureaux, espaces dédiés à des présentations, équipements) sous réserve de disponibilité. Ils pourront disposer de l’aide du régisseur du Centre d’art et de l’équipe de médiation.