Suport · Support
Museu de l’Empordà.
Figueres

Suport complementari

Possibilitat d’emprar complementàriament les instal·lacions i equips del Museu de l’Empordà i de la Fundació Clech i Nicolau (escola d’art), segons disponibilitat. Vincles puntuals amb altres equipaments culturals de la ciutat: Arxiu Municipal, Teatre Municipal i Biblioteca Fages de Climent.


Support complémentaire

Possibilités d’utiliser les installations et équipement du musée de l’Empordà et de la Fondation Clech et Nicolas (école d’art), sous réserve de disponibilité. D’autres établissements culturels pourraient être offerts ponctuellement (Archives municipaux, théâtre municipal et la bibliothèque Fages de Climent).